Nepali movie: Bhariya
Casting: Rajesh Hamal, Melina Manandhar, Tulasa Silwal,
Sunil Thapa, Puspa Shrestha etc.
Director: Dayaram Dahal
More Movie @iSanSar Click Here